Komunikace s okolím

Někdy máme pocit, jako bychom házeli hrách na stěnu. Sdělujeme lidem kolem nás, jak by se měli chovat, co by měli dělat a cítíme se při tom nepochopeni. Někdy máme i pocit, že nám to dělají naschvál. Vše je jinak, než bychom si přáli. Nerozumíme tomu a cítíme se rozmrzelí. Vždyť se tak snažíme. Pokyny opakujeme stále dokola a přesto se to neděje podle našich představ. Co s tím?

Pojďme si spolu hrát ve dvojicích a hledat vhodný způsob, jak to udělat jinak, než jsme to dělali do teď. Podíváme se na určitá pravidla úspěšné komunikace s našim okolím. Pojďme si navzájem nastavit zrcadla a naučit se nové dovednosti.