Hledání cesty sami k sobě

Jste se svým životem spokojeni? Víte, co vás naplňuje? Znáte svoje životní priority? Umíte se rozhodovat?

budeme objevovat cestu sami k sobě
učit se ovládat svůj život
porozumět sami sobě i ostatním
hledat a odstraňovat programy, které nás ovládají
porozumět vesmírným zákonům
navázat komunikaci se svým podvědomím
zpomalit myšlení a odstranit chaos v naší hlavě
objevit svoji životní cestu
otevřít dveře do nepoznaných dimenzí
objevit sílu vnitřní moudrosti
uvědomit si svoje nevyužívané schopnosti
Semináře jsou prožitkové. Neučíme se jen teorii, ale dovolujeme si prožívat i svoje pocity.

 

Podrobnosti o průběhu kurzu a o platbě dostane účastník po přihlášení.
Přihláška je pak platná až po obdržení zálohy 1000 Kč

Cena kurzu je 3000 Kč.